Habib Jalib i oversettelse

Habib Jalib (1928-1993) var en politisk dikter som talte klart og tydelig mot diktatorer i årtier der andre tiet. Han var født i britisk india, i nærheten av Hoshiarpur, og migrerte til Pakistan etter delingen av subkontinentet i 1947. Etter en tids opphold i Karachi helt sør i Pakistan flyttet han til Lahore i nordlige Punjab. Her bodde han til sin død i 1993. Jalib var en venstreorientert dikter, noen har kalt ham revolusjonær. Han blir av noen knyttet til det kommunistiske partiet i Pakistan, men han stod hele livet sammen med folk flest mot diktatorer, mot den politiske og … Continue reading Habib Jalib i oversettelse