Politikk i Punjab på 1920-tallet

Av: Assad Nasir Pakistan blir ofte omtalt som «De renes land», blant annet fordi «pak» på urdu og persisk betyr ren, men i tillegg til den semantiske betydningen av ordet, omtales også Pakistan som «De renes land» i mer symbolsk forstand. Det kan være symbolsk for den religiøse renheten forstått som at staten Pakistan ble grunnlagt for å gi muslimer på det indiske subkontinentet et eget land. Tilblivelsen av staten Pakistan er tett knyttet til islam, tett knyttet til muslimers situasjon som minoritet i britisk India, før India og Pakistan ble uavhengige, suverene stater.   Uttrykket «De renes land» er … Continue reading Politikk i Punjab på 1920-tallet